top of page

PETROKİMYASALLAR

 • MANOETHANOL AMİN

 • DİETHANOL AMİN

 • TRİETHANOL AMİN

 • MONO PROPİLEN GLİKOL

 • PEG 400

 • MEG

 • DEG

 • FTALİK ANHİDRİT

 • MALEİK ANHİDRİT

KATALİZÖRLER

 • SODYUM METİLAT (Toz)

 • %30'LUK SODYUM METİLAT ÇÖZELTİSİ
  ( Biyodizel Çözeltisi)

BİTKİSEL YAĞLAR: Product
bottom of page